Misja

Badania dowodzą, że dzieci, które mają od najmłodszych lat kontakt z muzyką i muzykowaniem lepiej się uczą, są bardziej kreatywne od rówieśników pozbawionych muzyki, mają również lepszą samoocenę.

Kontakt z żywą muzyką jest niezwykle istotny dla kształtowania każdego dziecka. Niestety w wielu placówkach nie odbywają się regularne spotkania muzyczne. Kontakt z muzyką dzieci mają jedynie poprzez swoje nauczycielki, które nie zawsze mają odpowiednie zdolności i czas na poświęcenie większej uwagi muzyce. Zwłaszcza w momencie skrócenia okresu przedszkolnego i konieczności wcześniejszego przygotowania maluchów do szkoły.

Obecne przedszkolaki są dziećmi rodziców, którzy również nie mieli muzyki w szkołach. Nie mogą zatem pomóc swoim pociechom w odkrywaniu pasjonującego świata dźwięków. Rezultatem takiego stanu rzeczy jest tłumienie chęci realizacji artystycznej wśród najmłodszych, a aktywność artystyczna jest naturalną potrzebą każdego człowieka.

Długoterminowym negatywnym efektem pozbawienia dzieci kontaktu ze sztuką jest spadek zainteresowania uczestnictwem w wydarzeniach artystycznych, upośledzenie wyobraźni i wrażliwości na piękno. Muzyka uczy pracy w zespole i kreatywnego rozwiązywania problemów, ma zatem ogromne znaczenie dla rozwoju zachowań prospołecznych.

Filharmonia Przedszkolaka jest programem edukacyjnym adresowanym do warszawskich przedszkolaków. Jego największą wartością jest rzeczywisty, aktywny udział małych słuchaczy w spotkaniach z muzyką i muzykami. Światowe trendy pokazują, że najlepsze efekty w edukacji artystycznej uzyskuje się jedynie dzięki współuczestnictwu maluchów w przeprowadzeniu koncertu – możliwość fizycznego kontaktu z instrumentami (odkrywanie możliwości brzmieniowych pozbawione akademickiego perfekcjonizmu), wspólnego śpiewania, odgrywania prostych scen oraz rozmowy z muzykami. Niezwykle ważne są również eksperymenty dźwiękowe sprawdzające możliwości brzmieniowe instrumentów oraz nietypowe sposoby wydobywania dźwięków.

Spotkania w przedszkolach będą trwały ok. 30 min. podczas których przeprowadzimy zabawy, przedstawimy instrumentarium oraz wykonamy specjalnie dobrane dla wieku słuchaczy utwory (czas fragmentów muzycznych nie będzie dłuższy niż 2-3 minuty).

(c) 2011 Filharmonia Przedszkolaka. Projekt i wykonanie: PIKTO ilustracje: JustynaCzaja.com